koniczynka

Limeryk wedle Encyclopaedia Britannica

czyli: Co ty wiesz o limeryku, mój kochany Brytyjczyku?
                                                                                                                                                                                                                           


limeryk

popularna, krótka forma poetycka, zwykle absurdalna, często plugawa. Składa się z pięciu wersów, tworzących rymy aabba. Dominującym metrum jest anapest, przy czym wersy trzeci i czwarty mają po dwie stopy, zaś pozostałe -- po trzy. poczhodzenie limeryku nie jest znane, choć sugeruje się, że nazwa pochodzi od refrenu osiemnastowiecznej irlandzkiej piosenki żołnierskiej: Will You Come Up to Limerick?, do której na poczekaniu układano zwrotki relacjonujące nieprawdopodobne sytuacje i zawierające subtelne docinki. 
Pierwsze zbiory angieskich limeryków pochodzą z okolic roku 1820. Edward Lear, który układał i ilustrował limeryki (Book of Nonsense, 1846), twierdził, że pomysł podsunęła mu dziecinna rymowanka rozpoczynająca się słowami: "There was an old man of Tobago". Typowym przykładem limeryku Leara jest następujący utwór:
There was an Old Man who supposed
That the street door was partially closed;
But some very large rats
Ate his coats and his hats,
While that futile Old Gentleman dozed.
(...)
Forma ta została szeroko spopularyzowana w początkach dwudziestego wieku, między innymi dzięki ogłaszanym dość często konkursom.
(...)
© 1996 Encyclopaedia Britannica
Tłumaczenie: Grzegorz Gigol