koniczynka

Skala ocen limeryków

czyli: Kiedy limeryk przestaje być limerykiem?
                                                                                                                                                                                                                           


No właśnie. Są pewne rzeczy, które można potraktować z niejaką swobodą, ale są i takie, bez których utwór po prostu limerykiem nie jest. 
Żeby łatwiej uzmysłowić naszym Gościom, a także autorom prac konkursowych, co jest według nas ważne, poniżej przedstawiamy numeryczną aproksymację naszej w tej dziedzinie intuicji. Dalej podajemy też przykładową analizę limeryku Juliana Tuwima.
Uwaga:
jest to pierwotna wersja skali ocen. Pod wpływem doświadczeń pierwszych konkursów została ona nieco zmieniona.
Przy ocenianiu limeryków (dotyczy to zwłaszcza prac nadesłanych na konkurs) posługujemy się opracowaną przez nas samych punktacją.

Punkty za formę:

 • właściwa liczba wersów -- maksymalnie 1 punkt
  (może się to wydawać dziwne, ale kiedy się spojrzy, co ludzie publikują pod nazwą limeryków, włos się jeży!); 
 • właściwa liczba i rodzaj stóp -- maksymalnie 2 punkty
  (chyba widać, że do tego kryterium przywiązujemy dużą wagę); 
 • utrzymanie piosenkowego rytmu -- maksymalnie 1 punkt
  (to też ma związek ze stopami); 
 • właściwe rymy -- maksymalnie 1 punkt
  (zwracamy uwagę na głębokość i dokładność); 
 • pozycja słów kluczowych -- maksymalnie 1 punkt
  (kluczowe wyrażenia limeryku powinny występować w pozycji rymowej); 
Punkty za treść:
 • zachowanie tradycyjnego schematu fabuły -- maksymalnie 1/2 punktu; 
 • nazwa własna w pierwszym wersie -- maksymalnie 1/2 punktu; 
 • narracja w trzeciej osobie -- maksymalnie 1/2 punktu; 
 • drugi wers zakończony kropką -- maksymalnie 1/2 punktu; 
 • lekkość narracji -- maksymalnie 1 punkt; 
 • zabawność -- maksymalnie 1/2 punktu; 
 • absurdalność -- maksymalnie 1/2 punktu; 
 • zaskakująca pointa -- maksymalnie 1/2 punktu; 
 • frywolność -- maksymalnie 1/2 punktu; 
 • ogólna uroda -- maksymalnie 1 punkt; 
Ogółem limeryk może uzyskać do 6 punktów za formę i do 6 punktów za treść.

Wszystkie te punkty może jednak zniwelować wulgarność limeryku. Tę oceniamy w skali od -12 do 0 punktów. Limeryk, którego łączna ocena spadnie do zera (lub poniżej), nie jest publikowany w witrynie PSL. Przechowywany jest w lochu -- tej części naszej bazy danych, która nie ogląda światła dziennego.

Weźmy dla przykładu na tapetę cytowany już limeryk Juliana Tuwima:
Jest pewien facet w Egipcie, 
Sucha mumia, trzymana w krypcie, 
    A nad kryptą jest skrypt: 
    "Kto by chciał parę szczypt, 
Może wziąć. Tylko mnie nie wysypcie."
Jaką dostałby u nas ocenę? 
Ma 5 wersów (1 punkt), porządne rymy (1 punkt) obejmujące kluczowe dla tereści słowa (1 punkt), ale za stopy przyznalibyśmy tylko półtora punktu z możliwych dwóch. Co prawda wersy pierwszy, drugi i piąty mają po trzy stopy, zaś wersy trzeci i czwarty po dwie, ale kolejne stopy w wersach są różne. Za rytm tylko pół punktu (troszkę się sypie). 
Schemat fabularny jest w zasadzie zachowany (1/2 punktu), jest nazwa geograficzna w pierwszej linijce (1/2 punktu), gładka narracja (1 punkt) w trzeciej osobie (1/2 punktu), limeryk jest zabawny (1/2 punktu) i absurdalny (1/2 punktu), ma zaskakującą pointę (1/2 punktu). Nie ma kropki na końcu drugiego wersu i nie jest frywolny. Za ogólną urodę pół punktu. 
W sumie przyznalibyśmy 5 punktów za formę i 4 1/2 punktu za treść.
Powyżej widać graficzną reprezentację naszej oceny -- dziewięć i pół koniczynki.