koniczynka

Limerykonkursy

czyli: Co poeta ma przez to powiedzieć?
                                                                                                                                                                                                                           


Konkurs konkurencyjny (w Gazecie Wyborczej): limeryk z Limerick. 

"Pisze Probierczyk z miasta Limerick:
Wierszy tu jest od jasnej cholery.
    Każdy pisze jak umie,
    chociaż pusto w rozumie,
toteż kiepskie są, że będę szczery".

Takie dzieło rozesłałem przyjaciołom, znalazłszy się [w] stolicy limeryków, a że pusto miałem w rozumie, to proszę mnie teraz przelicytować -- proszę o limeryk związany z miastem Limerick (w pozycji rymowej pierwszego wersu!). Termin -- 19 IX. Adres: "Gazeta Wyborcza", skr. poczt. nr 28, 02-783 Warszawa 59. Dopisek (lub temat e-mailu prostym tekstem: "probierczyk@agora.pl") "CDP!-494".

Jeśli ktoś się jeszcze nie zorientował, ostrzegamy: to trudne zadanie!
Nie dość, że słowo "limeryk" jest trudne do zrymowania, to jeszcze nazwa miejscowości Limerick ma akcent na pierwszą sylabę. (Limerick).
Ale za to jeśli się uda, to chwała wielka. 
Wszystkich uczestniczących w konkursie "Czytelnicy do pióra!" zapraszamy i na nasze łamy. U nas jest więcej miejsca na publikowanie zgłoszonych prac.