koniczynka

Puzzlimeryk

czyli: Kto mi poprzekładał kawałki układanki?
                                                                                                                                                                                                                           


W witrynie Pentatette ten limeryk został okre¶lony jako ¶cięty (beheaded), ale chyba bardziej do niego pasuje "poszatkowany":

A certain young pate who was addle 
Rode a horse he alleged to be saddle, 
    But his gust which was dis 
    For his haps which were mis, 
Sent him back to his lac which was Cadil.
(Arthur Shaw)
(witryna Pentatette)
Młody mówca należ±cy do tych kraso 
z pewnym pismem wychodz±cym jako czaso 
    spędził godzin pięć osobo 
    i wi±zanie podj±ł zobo: 
postanowił zostać chist± typu maso.
(Grzegorz Gigol)