koniczynka

Soneryk

czyli: Co ma piernik do wiatraka?
                                                                                                                                                                                                                           


Sonet form± jest wielce trudn± i mistern±, 
Wyraża zwykle wzniosłe i subtelne tre¶ci, 
W sonecie głębia uczuć nierzadko się mie¶ci, 
Jego polor zwykł duszy pokrywać inferno.

Sonet nigdy błazeńskich nie znosił wybryków, 
Obce mu złe maniery, słowa nieoględne, 
Któż zatem na pomysły wpa¶ć mógłby obłłędne, 
Ażeby upodabniać go do limeryków?

Bo limeryk w krainę bezsensu to wojaż, 
Pięć linijek ma tylko, lecz za wiele -- oj -- aż. 
    W obrzydliwej makabrze, 
    Zbzikowany, się babrze, 
Więc go nigdy -- na Boga -- z sonetem nie kojarz.

(Antoni Marianowicz)
(Golibroda z czarcim w±sem)