koniczynka

Stopy

czyli: Jak unikn±ć limerycznego platfusa?
                                                                                                                                                                                                                           


Limeryk potrzebuje wypieszczonych stóp. Bez tego jest platfusowaty.
Oto przykład utworu pisanego anapestem, z dodatkow± sylab± na końcu wersu:
Pewna anorektyczka z Bachotka 
strasznie schudła i była tak wiotka, 
    że gdy chciała z obiadem 
    wypić raz lemoniadę, 
to przez słomkę wleciała do ¶rodka.
Układ sylab akcentowanych i nieakcentowanych wygl±da następuj±co:
() 
() 
    () 
    () 
()
W powyższym przykładzie na pierwsze sylaby wszystkich wersów pada słaby akcent, jednak nie jest to błędem. Akcent poboczny jest dopuszczalny i nie uważa się, żeby psuł on metrum limeryku.