koniczynka

Limerykonkursy

czyli: Co poeta ma przez to powiedzieć?
                                                                                                                                                                                                                           


Kolejny konkurs: limeryk prawniczy. 
Termin przysyłania prac min±ł 30 wrze¶nia 2002. 
Ogłoszenie wyników: w miarę możliwo¶ci w połowie paĽdziernika.
Prosimy o limeryki zwi±zane z prawem. (Również z jego łamaniem.)
Może warto jeszcze raz zapoznać się z zasadami nadsyłania i oceniania prac?