koniczynka

Limerykonkursy

czyli: Co poeta ma przez to powiedzieć?
                                                                                                                                                                                                                           


Uwaga!!! Gazeta Wyborcza ogłosiła konkurs na limeryk!
Informacja także u nas!

Uwaga: modyfikacja zasad!

Chcemy nie tylko prezentować limeryki, ale także zachęcać Was do tworzenia nowych. Stąd pomysł na limerykonkursy. 
Będziemy je ogłaszać co miesiąc, chyba że nam się znudzi albo skończą się nam pomysły. Ale to nam chyba na razie nie grozi, bo kalendarz mamy zapełniony na dwa najbliższe lata.

Zwykle jedyną nagrodą (niebagatelną) za zwycięstwo w konkursie jest sława, choć jakiś czas temu, dzięki uprzejmości pierwszego sponsora, wysłaliśmy zaległe nagrody książkowe. Konkrety umieściliśmy na stronach konkursów.
Aktualny konkurs: limeryk multimedialny. 
Termin przysyłania prac: 30 października 2002. 
Ogłoszenie wyników: w miarę możliwości w połowie listopada.

Uwaga!
Drugi nieustający konkurs na limeryk aktualny nadal trwa.
(Pierwszy taki konkurs zamknęliśmy wraz z końcem roku dwutysięcznego.) 
Prace przyjmujemy i publikujemy na okrągło (prawie nam się udaje ;-). 
Co roku, około połowy stycznia, będziemy ogłaszać punktację za poprzedni rok.

Następny konkurs: spirytualimeryk. 
Termin przysyłania prac: 30 października 2002. 
Ogłoszenie wyników: w miarę możliwości w połowie listopada.

Już można się przygotowywać!

Poprzedni konkurs: limeryk prawniczy. 
Termin przysyłania prac minął 30 września 2002. 
Ogłoszenie wyników: w miarę możliwości w połowie października.
Konkursy wcześniejsze:
Wypada pokrótce przedstawić zasady nadsyłania i oceniania prac.

Data nadejścia limeryku do redakcji PSL (to ważne szczególnie w przypadku zgłoszeń listowych) determinuje jego przynaleznośc do konkretnego konkursu. 
Prace można przysyłać w sposób dowolny, byle skuteczny. Jeśli limeryk dotrze na czas pod jeden z naszych adresów, sposób wysyłki zostanie uznany za skuteczny, a utwór oceniony.  Oto nasze adresy:

konkurs@limeryki_pl 
Uwaga: nie wszyscy, którzy do nas piszą, zachowują sie jak cywilizowani ludzie. Są tacy, którzy nasyłają na nas roboty zbierające adresy ze stron WWW w celu spamowania. Na złość im właśnie zmieniliśmy zawartość tej strony tak, żeby robotom utrudnić życie. Niestety, utrudniamy je też Wam. Ufamy jednak, że wybaczycie nam tę odrobinę trudu, o którą Was niniejszym prosimy. 
Otóż, próba wysłania listu na adres wyświetlający się automatycznie po kliknięciu w odnośnik, zakończy się niepowodzeniem. Trzeba ręcznie kropką zastąpić w adresie listu znak podkreślenia. Najmocniej przepraszamy za wyżej wymienionych takich-owakich.
lub
Polska Strona Limerykowa
KONKURS
skrytka pocztowa 119
00-981 Warszawa

Przesyłka musi zawierać:

  • treść limeryku (lub limeryków) 
  • imię i nazwisko autora 
    Bardzo prosimy: pamiętajcie o tym wymogu! (Uwaga: nie musi to być nazwisko osoby przysyłającej limeryk! Można przysyłać cudze utwory, należy jednak podać dane autora, o ile się je zna. Przysyłanie cudzych limeryków jako własne będzie karane banicją i pręgierzem na śmietniku.) 
  • dane kontaktowe osoby przysyłającej limeryk 
    (Jeśli uczestnik konkursu korzystający z usług Poczty Polskiej chce zostać powiadomiony o ogłoszeniu wyników konkursu, musi do zgłaszanych utworów dołączyć zaadresowaną do siebie i ofrankowaną kopertę zwrotną.) 
Nie nakładamy ograniczeń na liczbę przysłanych utworów. Jedynym ograniczeniem jest zmieszczenie się w ramach konkretnego konkursu. Dopuszczamy również ponowne przysyłanie limeryków na kolejne konkursy, o ile oczywiście dzieło będzie do nich pasować.

Oceny limeryków dokonuje Komisja Konkursowa w składzie:

  • Redaktor Naczelny PSL (4 głosy) -- Przewodniczący, 
  • Redaktor Techniczny PSL (2 głosy) -- Sekretarz, 
  • Redaktor Lingwistyczny PSL (1 głos) -- Komisarz. 
Decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów. Jest to system absolutnie obiektywny i sprawiedliwy -- między innymi dzięki temu, że Przewodniczący sam w sobie posiada zdolność do przegłosowania dowolnego werdyktu. Co nie znaczy, że nie liczy się on z głosami pozostałych członków Komisji.

Komisja obraduje (w zasadzie) wirtualnie (poprzez pocztę elektroniczną).

Przy ocenie limeryków Komisja wykorzystuje skalę opracowaną specjalnie na potrzeby PSL. 
Dodatkowo oceniamy stopień spełnienia wymagań konkursowych, w skali od -1 do 0 punktów. (Limeryk, który zupełnie nie spełnia wymagań konkursu, traci punkt, zaś taki, który spełnia je tylko częściowo, traci pół punktu.) Z tego powodu ocena konkursowa może się różnić od oceny generalnej -- dobry limeryk może przecież nie spełniać konkretnych wymagań konkursowych. 

Werdykty w sprawach o plagiat wydaje Sąd Kapturowy w składzie:
  • Redaktor Naczelny PSL (4 głosy) -- Przewodniczący, 
  • Redaktor Techniczny PSL (2 głosy) -- Sekretarz, 
  • Redaktor Lingwistyczny PSL (1 głos) -- Komisarz. 
Decyzje Sądu zapadają kwalifikowaną większością głosów przy wymaganej stuprocentowej frekwencji. Jest to system absolutnie obiektywny i sprawiedliwy (choć nie nieomylny).

Sąd obraduje (w zasadzie) awirtualnie (na posiedzeniach tajnych).

Sąd przyjmuje donosy informacje o plagiatach, jednak wyłącznie udokumentowane, podpisane imieniem i nazwiskiem oraz opatrzone adresem zwrotnym. 
Po potwierdzeniu tożsamości nadsyłającego informacje są weryfikowane i dopiero wtedy sprawa trafia pod obrady Sądu. 
Od wyroków sądu nie ma odwołań, jednak Redaktor Naczelny PSL ma prawo łaski. 
strona startowa