koniczynka

Limerykonkursy

czyli: Co poeta ma przez to powiedzieć?
                                                                                                                                                                                                                           


Kolejny konkurs: limeryk kosmiczny. 
Termin przysyłania prac minął 31 lipca 2002. 
Ogłoszenie wyników: w miarę możliwości w połowie września (wakacje!).
Wszyscy wiedzą, co się z nami działo ostatniego roku.
Prosimy o limeryki związane z porwaniem naszych szacownych skądinąd osób przez kosmitów. 
Uwaga!
Specjalna nagroda rzeczowa za najbliższy prawdzie opis tego, co tam z nami wyrabiano!
W związku z tym prosimy o podawanie preferowanego rozmiaru nagrody.
Może warto jeszcze raz zapoznać się z zasadami nadsyłania i oceniania prac?