koniczynka

Limerykonkursy

czyli: Co poeta ma przez to powiedzieć?
                                                                                                                                                                                                                           


Kolejny konkurs: limeryk multimedialny. 
Termin przysyłania prac: 31 paĽdziernika 2002. 
Ogłoszenie wyników: w miarę możliwo¶ci w połowie listopada.
Prosimy o limeryki multimedialne.
(Sami nie wiemy, co to ma znaczyć, liczymy na wyobraĽnię p.t. Autorów.)
Może warto jeszcze raz zapoznać się z zasadami nadsyłania i oceniania prac?